Letnia przygoda na Ziemi Kłodzkiej z husytami w tle (2022)

Tytuł projektu: “Letnia przygoda na Ziemi Kłodzkiej z husytami w tle”

Realizowany w ramach: dofinansowany w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa

Kwota grantu: 22 600 zł

Całkowita wartość budżetu projektu: 28 600 zł (dotacja z budżetu Gminy Kłodzko: 4000 zł, darowizna od Nadleśnictwa Zdroje Lasy Państwowe w Szczytnej: 2000 zł)

Termin realizacji projektu: VII – X 2022


Projekt ma na celu m.in. zidentyfikowanie minimum 20-tu zabytków związanych z okresem wypraw husyckich na Ziemię Kłodzką w 1 poł. XV w. znajdujących się na obszarze miejscowości Powiatu Kłodzkiego związanych z tematyką projektu.

https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Razem-dla-K%C5%82odzkiej-Szko%C5%82y-Przedsi%C4%99biorczo%C5%9Bci-107873790735352

Działania zaplanowane w projekcie:

1.Przeprowadzenie spotkań warsztatowych (6), związane z identyfikowaniem oraz popularyzacją lokalnych zabytków, w tym połączone z wyprawami pieszymi, które będą realizowane przy zabytku z okresu objętego tematyką projektu - ruiny zamku średniowiecznego na Wzgórzu Homole.

https://www.facebook.com/tvklodzka/videos/623724365567691
https://www.facebook.com/tvklodzka/videos/612305026933508
https://www.facebook.com/tvklodzka/videos/1078294752810909

2.Przeprowadzenie konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży p.t. “Zabytki w miejscowościach Powiatu Kłodzkiego związane z wyprawami husytów na Ziemię Kłodzką w 1 poł. XV w.”, który ma na celu zachęcenia mieszkańców regionu i turystów do odwiedzenia tych zabytków i poznania ich unikatowych walorów kulturowych, krajobrazowych.

3.Przygotowanie i przeprowadzenie wystawy pt. “Życie codzienne na Ziemi Kłodzkiej w czasach husyckich” (w ramach Europejskiego Dnia Dziedzictwa 2022).
https://www.facebook.com/tvklodzka/videos/766721671061017

​4.Przeprowadzenie 1-dniowego pikniku rycerskiego w Starym Wielisławiu (miejsce starcia rycerstwa śląskiego z wojskami husyckimi w grudniu 1428 r.) z udziałem polskich bractw rycerskich (m.in. Bractwo Rycerskie Księstwa Homole, Grupa Rekonstrukcyjna “Banici” itp.), który ma na celu zachęcenie dzieci i dorosłych do kultywowania i propagowania tradycji rycerstwa polskiego, umożliwienie poznania różnych aspektów życia codziennego mieszkańców XV-wiecznej Ziemi Kłodzkiej.
https://www.facebook.com/100063618455151/videos/616123409891365
https://www.facebook.com/groups/1440198556346931/permalink/1795489947484455/
https://www.facebook.com/groups/1440198556346931/permalink/1795489947484455/

5.Wydanie dwóch publikacji: poświęcona genezie, przebiegu i następstwach kulturowych najazdów husyckich na Ziemię Kłodzką w 1 poł. XV w. oraz mapa turystycznej Powiatu Kłodzkiego uwzględniającej zabytki nawiązujące do tematyki projektu, co pozwoli na upowszechnienie wiedzy o dziedzictwie kulturowym regionu Ziemi Kłodzkiej.

6.Spotkanie podsumowujące projekt z rozstrzygnięciem konkursu plastycznego https://24klodzko.pl/w-klodzkiej-twierdzy-czytali-trylogie-husycka-andrzeja-sapkowskiego/
https://www.facebook.com/watch/?v=5830154883701973
https://www.facebook.com/NadlesnictwoZdroje/posts/pfbid0245izf3aMtYcfhAt26qCQ2PQv4ihjno8RDQ4iWgACRkBeKcdXH9ESVE5ZccTppovml

image alt textimage alt text

Projekt dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa