Wielokulturowe dziedzictwo wsi Krosnowice (2019)

Realizowany w ramach: Program Działaj Lokalnie 2019

Kwota grantu: 3000 zł

Całkowita wartość budżetu projektu: 6050 zł

Termin realizacji projektu: IX –XI 2019


Cel projektu:

Stworzenie nowej atrakcji turystycznej na Ziemi Kłodzkiej, tj. szlaku (pieszego, rowerowego) w Krosnowicach, przybliżającego zachowane zabytki (ruchome i nieruchome) miejscowości oraz opracowanie publikacji i materiałów, które przyczynią się do ich upowszechnienia i promowania wśród społeczności lokalnej i turystów, jako przykładu wielokulturowego dziedzictwa regionu, przez nieformalną grupę młodzieży “Detektywi Przeszłości”.

https://www.youtube.com/watch?v=A1Kmkfq1iy4
https://www.youtube.com/watch?v=919uqhA9D6M
https://zabytkiklodzkichwsi.pl/
https://www.gmina.klodzko.pl/galeria-231-wielokulturowe_dziedzictwo_wsi-strona-34.html