Wakacyjną przygoda na Ziemi Kłodzkiej z husytami w tle (2023)

Tytuł projektu: “Wakacyjna przygoda na Ziemi Kłodzkiej z husytami w tle”

Realizowany w ramach: dofinansowany ze środków Powiatu Kłodzkiego oraz Gminy Polanica-Zdrój

Kwota grantu: 11 000 zł

Całkowita wartość budżetu projektu: 15 500 zł (dotacja z budżetu Gminy Polanica-Zdrój: 4000 zł)

Termin realizacji projektu: VI – IX 2023


Projekt ma na celu m.in. poszerzenie oferty turystycznej Powiatu Kłodzkiego, poprzez popularyzowanie znajdujących się na jego obszarze zabytków i miejsc historycznych oraz upamiętnianie mało znanych, wśród społeczności lokalnej oraz turystów i kuracjuszy z kraju i zza granicy, wydarzeń historycznych, związanych z ważnym, ale słabo udokumentowanym okresem w dziejach regionu, tj. wyprawami husyckimi na Ziemię Kłodzką w 1 poł. XV w., których następstwa są dostrzegalne w krajobrazie kulturowym regionu po dziś dzień. Projekt zmierza również do rozwijania i kształtowanie tożsamości lokalnej i wrażliwości na konieczność zadbania o zachowanie istniejącego dziedzictwa kulturowego wśród mieszkańców regionu.

Działania:

Warsztaty historyczne przy ruinach zamku Karpień

Warsztaty historyczne rozpoczną się pod pijalnią wód mineralnych uzdrowiska Zdrój-Wojciech. Zbiórka uczestników o godzinie dziewiątej minut trzydzieści. Następnie wspólny spacer z przewodnikiem (historyk), około dwóch godzin, trasa o średnim stopniu trudności, leśnym szlakiem turystycznym do ruin zamku Karpień. Trasa bez udogodnień dla osób z niepełno sprawnościami. Osoby ze szczególnymi potrzebami, po wcześniejszym powiadomieniu realizatora (email: mar.ek@wp.pl), za zgodą Nadleśniczego Nadleśnictwa Lądek, będą mogły podjechać na miejsce oddalone od zamku o około 300 metrów. Stąd drogą leśną ubitą mogą dotrzeć do miejsca postoju w pobliże ruin zamku. Na trasie brak toalet. Zalecane odpowiednie obuwie, zabranie napojów i przekąsek. Po drodze punkty przystankowe przy Skalnej Iglicy, Trzech Ambonach, źródle świętego Antoniego, Królówce. Przy ruinach zamku Karpień odbędą się warsztaty dotyczące historii miejsca, około 1 godziny. Po zakończeniu warsztatów powrót uczestników do Lądka-Zdroju przez Skalną Bramę oraz punkt widokowy na Trojaku, około godziny, trasa o umiarkowanym stopniu trudności. https://www.youtube.com/watch?v=t6dqVCxtjTE facebook.com
facebook.com
facebook.com
facebook.com

Plakat przedstawiający informacje na temat wydarzenia:'Wakacyjna przygoda na ziemi kłodzkiej z husytami w tle'

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Kłodzkiego:

“Moja wizja wydarzeń związanych z wyprawami husyckimi na Ziemię Kłodzką w 1 poł. XV w.” Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z obszaru powiatu kłodzkiego. Tytuł konkursu brzmi: „Moja wizja wydarzeń związanych z wyprawami husyckimi na Ziemię Kłodzką w pierwszej połowie piętnastego wieku. Technika pracy dowolna: plastyczna, filmowa, cyfrowa lub inna. Prace należy przesyłać lub złożyć w siedzibie organizatora, stowarzyszenia „Razem dla Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości” w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości, szkole ponadpodstawowej w Kłodzku, przy ulicy Szkolne numer osiem. Konkurs trwa do trzydziestego pierwszego sierpnia bieżącego roku (z możliwością przedłużenia terminu trwania). Praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem autora z podaniem wieku, danymi do kontaktu (dowolnie email, telefon) oraz nazwą wydarzenia.

Plakat przedstawiający informacje na temat konkursu plastycznego dla młodzieży

Terenowe warsztaty fotograficzne przy ruinach zamku Homole

Warsztaty fotograficzne odbędą się szóstego lipca przy ruinach zamku Homole, koło wsi Zielone Ludowe w gminie Lewin Kłodzki. Warsztaty poprowadzi znany, kłodzki fotografik Krzysztof Froese. Początek warsztatów będzie miał miejsce na stacji PKP w Dusznikach-Zdroju około godziny ósmej minut czterdzieści, gdzie będzie czekał przewodnik. Dla uczestników z okolic Polanicy-Zdrój wyjazd z dworca PKP o godzinie ósmej minut dwadzieścia pociągiem do Kudowy-Zdroju. Dla uczestników z okolic Szczytnej odjazd z dworca o godzinie 8 minut 30 pociągiem do Kudowy-Zdroju. Z dworca PKP w Dusznikach-Zdroju uczestnicy wyruszą pieszo w stronę Homola szlakiem czerwonym, leśnym. Dla uczestników z niepełno sprawnościami możliwość zaparkowania pojazdu w okolicach wejścia na drewnianą ścieżkę prowadzącą na Homole. Dostępnych jest 5 miejsc parkingowych, brak toalet. Pierwsza część warsztatów rozpocznie się przy punkcie widokowym, około 300 metrów od parkingu, droga szutrowa, około godziny jedenastej. Druga część przy wejściu na drewnianą ścieżkę koło parkingu. Trzecia na wzgórzu Gomoła, drewniane schody. Warsztaty potrwają do godziny piętnastej, a potem uczestnicy powrócą z przewodnikiem na stację PKP Duszniki-Zdrój

Plakat Przedstawiający infomacje na temat warsztatów fotograficznych z Cris Frose

Piknik rodzinny z warsztatami rzemiosła średniowiecznego w Polanicy-Zdroju

Festyn średniowieczny odbędzie się pierwszego lipca bieżącego roku w Parku Józefa w Polanicy-Zdroju, w godzinach od jedenastej do piętnastej. W ramach festynu przygotowano wiele atrakcji. Dla dzieci będą to: łowienie wędką drewnianych rybek, rzut piłeczką plastikową do celu, rzucanie obręczą z liny na drewniany patyk, przejażdżka na kucykach. Dla starszych dzieci będą to: warsztaty z kaligrafii oraz wyplatania sznurków, gra średniowieczna z użyciem drewnianych klocków. Młodzież będzie mogła poćwiczyć rzut metalowymi nożami do celu lub postrzelać z łuku. Podczas festynu odbędą się pokazy wystrzałów broni czarno prochowej oraz pokazy i nauka tańca średniowiecznego. Teren festynu pozbawiony jest barier architektonicznych. Toalety znajdują się w Teatrze Zdrojowym (trzysta metrów od miejsca festynu) lub w Pijalni Wód Mineralnych (sto pięćdziesiąt metrów od miejsca festynu)

24klodzko.pl - festyn-sredniowieczny-w-polanicy-zdroju
facebook.com


Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu plastycznego i podsumowanie projektu:

W dniu osiemnastym września bieżącego roku, w Teatrze Zdrojowym w Polanicy-Zdroju odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Kłodzkiego połączone z wręczeniem nagród dla laureattów i uczestników oraz małym poczęstunkiem. https://www.facebook.com/tvklodzka/videos/676888687704783

Plakat Przedstawiający infomacje na temat spotkania podsomowójącego projekt

image alt textimage alt textimage alt text image alt text

Działanie realizowane w ramach projektu pt. “Wakacyjną przygoda na Ziemi Kłodzkiej z husytami w tle” współfinansowanego ze środków Powiatu Kłodzkiego oraz Gminy Polanicy-Zdrój