O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie "Razem dla Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości" powstało w 2019 r. z inicjatywy nauczycieli Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości.

Główne dziedziny aktywności statutowej stowarzyszenia to:
  1. Kultura i sztuka (projekty związane z identyfikowaniem i popularyzowaniem wiedzy o zabytkach Powiatu Kłodzkiego),
  2. Sport, Turystyka, Rekreacja (projekty związane z: opracowywaniem i upowszechnianiem nowych szlaków turystycznych w oparciu o zachowane zabytki regionu, tworzeniem gier terenowych – Questów, jako form spędzania czasu wolnego),
  3. Ochrona zdrowia, edukacja prozdrowotna (projekty związane z propagowaniem zdrowego stylu życia wśród młodzieży),
  4. Edukacja – poszerzenie bazy dydaktycznej szkoły ponadpodstawowej w Kłodzku, przy której działa stowarzyszenie.
  5. Promowanie idei wolontariatu wśród młodzieży szkolnej.

ZARZĄD:

Kadencja 2019 - 2024
Skład Zarządu:
1. Marek Królikowski - Prezes - mar.ek@wp.pl
2. Przemysław Stuglik - Wiceprezes
3. Joanna Zdanowicz - Sekretarz
4. Mariusz Litwiński - Skarbnik
5. Iwona Suchorzyńska - Członek Zarządu
6. Szymon Krzelowski - Członek Zarządu

Statut


Pobierz

Sprawozdania

Lata: