Różowa skrzyneczka w KSP

Stowarzyszenie aktywnie wsparło inicjatywę Samorządu Uczniowskiego w Naszej szkole polegającą na walce z wykluczeniem i tabu menstruacyjnym oraz ułatwienie dostępu do środków higieny osobistej podczas menstruacji dla kobiet

i uczennic. Ze środków własnych stowarzyszenia został zakupiona „różowa skrzyneczka”, która została zamontowana na terenie szkoły.

Więcej o akcji:

https://24klodzko.pl/w-klodzkiej-szkole-przedsiebiorczosci-pojawila-sie-rozowa-skrzyneczka-to-jedna-z-pierwszych-w-powiecie-klodzkim/
https://www.ksp.klodzko.pl/index.php/start/uczniowie/samorzad-uczniowski-ksp/767-rozowa-skrzyneczka-w-ksp

This is a caption

O innych działaniach stowarzyszenia znajdziesz informacje na:

https://www.facebook.com/search/top?q=stowarzyszenie%20%E2%80%9Erazem%20dla%20k%C5%82odzkiej%20szko%C5%82y%20przedsi%C4%99biorczo%C5%9Bci%E2%80%9D