Wsparcie dla Ukrainy

W dniach 28.02 – 03.04 pod patronatem Naszego Stowarzyszenia w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości zorganizowana została zbiórka darów dla ofiar konfliktu zbrojnego

w Ukrainie. W zbiórkę, przeprowadzoną we współpracy z działającym w placówce Szkolnym Klubem Wolontariatu oraz nieformalną grupą młodzieży „Detektywi Przeszłości”, zaangażowała się cała społeczność szkolna: uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni szkoły. Wszystkie zgromadzone w szkole „dary serca” zostały przekazane na potrzeby transportów humanitarnych organizowanych przez władze Powiatu Kłodzkiego i Miasta Kłodzko, które wyjechały na Ukrainę. Ponadto wolontariusze z naszej szkoły zaangażowali się aktywnie w prace związane z utworzeniem Punktu Wydawania Pomocy Materialnej dla uchodźców, jaki powstał w Kłodzkim Ośrodku Kultury (obecnie mieści się w: Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku). Z inicjatywy Stowarzyszenia, pochodzący z Ukrainy uczniowie naszej szkoły zaangażowali się czynnie w pomoc wolontariacką dla uchodźców, którzy w dniu 17.03 przybyli zorganizowanym transportem zbiorowym do Kłodzka, występując w charakterze doraźnych tłumaczy. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które okazały wsparcie dla naszych sąsiadów zza wschodniej granicy w tych trudnych dla nich chwilach.

This is a caption